ม.ล. วราภา อุกฤษณ์
กรรมการ

ประวัติการศึกษา
 • ปี 2516 ระดับปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • ปี 2553 เขียนบทภาพยนตร์ “การเดินทางของพระไตรปิฎกเถรวาท”สนับสนุนโดย สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
 • ปี 2554 เขียนบทภาพยนตร์ “เพลงยาว” สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • ปี 2546 – 2552 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ ประจำภาคสื่อสารและการละครสถาบันอาศรมศิลป์ มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
 • ปี 2547 – 2548 ผู้อำนวยการดำเนินงานสร้าง สื่อผสม (multimedia)เพื่อการศึกษา “เตภูมิกถา” และเกมส์ “มหัศจรรย์สวรรค์นรก”สำหรับอุทยานการเรียนรู้ TK park
 • ปี 2549 ผู้อำนวยการจัดนิทรรศการ “วิสาขปุณณมี” สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ท้องสนามหลวง
 • ปี 2540 – 2541 ผู้ดำเนินงานสร้าง [Producer] ภาพยนตร์ไทย“เพื่อเพื่อน เพื่อฝัน เพื่อวันเกียรติยศ” ภาพยนตร์ที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปฉายในงานศิลปะภาพยนตร์อาเชียน 1999 ฮานอย ประเทศเวียตนาม
 • ปี 2544 ผู้ดำเนินงานสร้าง และที่ปรึกษาด้านการตัดต่อภาพยนตร์ไทย “คำพิพากษา”
 • ปี 2527 รางวัลตุ๊กตาทองสาขาตัดต่อ จากภาพยนตร์เรื่อง “ผีเสื้อและดอกไม้”
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
 • ครูพิเศษ โรงเรียนสยามสามไตร
 • หมายเลขติดต่อ 02-482-2014 ต่อ 3114